Türkiye, UNESCO‘dan çıkarılmalıdır

Türkiye, UNESCO‘dan çıkarılmalıdır

Baden-Württemberg’deki Pontos Helenlerinin on iki derneğinin ortak kurumu “Dodekapolis” olarak, Türk Devletinin Danıştay’ının, İstanbul’daki Ayasofya’yı da camiye dönüştürme kararını kınamaktadır.

Bununla birlikte, bizlerin tarihsel sorumluluğumuzdan kaynaklı olarak, sadece tanrının Konstantinopolis‘teki (İstanbul) „Ayasofya“sının kutsallığına odaklanmamızı değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geniş çapta bizleri susturma hedefini de görmemizi zorunlu kılmaktadır. 

Bu durum hem kendisinin ve hem de Türk siyasetinin taktiksel küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşma yöntemine dayanan pratiğinin bir sonucundan başka bir şey değildir.

Tanrı’nın kutsal kiliselerinin camiye dönüştürülmesine örnekler:

1. Nikaia (İznik) Ayasofya, 2011 yılında yeniden camiye dönüştürüldü.

2. Trapezounta’daki (Trabzon) Ayasofya, 2012’de camiye dönüştürüldü.

3. Adrianopel‘deki (Edirne) Ayasofya, 2015’te camiye dönüştürüldü.

4. Konstantinopolis’te (İstanbul) UNESCO Dünya Miras listesindeki Ayasofya, 2020’de tekrar camiye dönüştürüldü!

Kutsal inancımızı kollektif hafızamızda canlı tutmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler, Pontoslu Rum atalarımıza, Ermenilere ve Asuri-Süryanilere karşı işlenen insanlık suçlarının, soykırımın tanınması için sonsuza kadar mücadele edeceğiz. Tanrı’nın bilgeliği ve aziz Sofiya’mızın koruyucu meleğinin yardımıyla 1914-1923 yılları arasında yaşananlarla ilgili adaleti ve tarihi gerçeklerin tanınmasını talep ediyoruz.

Bu atılan adımın tek bir sonucu olabilir: Türkiye UNESCO’dan çıkarılmalıdır.

Pontos Helenleri Dernekleri adına

Dr. Ioannis Moisidis – Eleni Sidiropoulou“